Hangi Karışım Oranında Karıştırmalıyım ?

 

Epoksi sistemler farklı karışım oranlarında üretilebilir, üretici oluşturduğu sisteme ait en doğru karışım oranını ürün etiketi üzerinde belirtmiş olmalıdır ve kullanıcı bu oranlara uyarak kullanmalıdır. Epoksi sistemlerde bu durumun tek bir doğrusu yoktur. Karışım oranı üreticinin üretimde kullandığı reçine ve sertleştiricilerin özelliklerinden yola çıkarak belirlenir ve farklı tiplerdeki epoksi sistemlerinde bu oran değişebilir.

Karışım oranları ağırlıkça belirlenmişse, karışım mutlaka terazi kullanarak yapılmalıdır. Karışım oranı hacim olarak belirlenmiş ise hacim kapları kullanarak karışım yapılabilir. Epoksi reçineler ve epoksi sertleştiriciler farklı özgül ağırlıklara sahip oldukları için, ağırlıkça hesap edilmesi gereken bir sistemde hacim kapları kullanarak ölçüm yapmak doğru değildir. Sertleştirici miktarının belirlenen orandan az veya fazla kullanılmaması gerekir. Sertleştirici oranını artırmak daha hızlı kurumaya sebep olmaz, aksine sistemin reaksiyon hesabını bozarak esnek kalmasına sebep olabilir.

Karışım oranları genelde; 1:1 / 2:1 / 3:1 ... veya 100:100 / 100:50 / 100:33 şeklinde belirtilir ve ilk yazılan rakam epoksi reçineyi, ikinci yazılan rakam ise epoksi sertleştiriciyi ifade eder. Kullandığınız ürünün etiketinde hangi oran belirtilmişse, o değeri hazırlayacağınız karışımın çarpanı olarak baz almalısınız.