Amonyum Persülfat & Bi Kromat & Biflorür Mat Tozu

Amonyum perülfat , polimer kimyasında bir polimerizasyon hazırlamaıcı, baskılı devrenın kullanımını bir aşındırıcı ve temizleyici olarak, kozmetikte saçartmalarında bir güçlendirici olarak ve benzinle yardımcı donanım bir jel araç olarak yapar.

Amonyum dikromat (NH₄)₂Cr₂O₇ formülüne sahip inorganik bir bileşiktir. Bu bileşikte, tüm kromatlarda ve dikromatlarda olduğu gibi, krom, genellikle altı değerlikli krom olarak bilinen +6 oksidasyon durumundadır. Amonyum iyonları ve dikromat iyonlarından oluşan bir tuzdur