Ocaktan çıkarıldığı gibi endüstride kullanılabilen metalik hammaddelerin dışında kalan tüm doğal hammaddelere endüstriyel hammaddeler denilmektedir. Metalik cevherler, süs taşları ve mineral yakıtlar dışında ekonomik değer taşıyan herhangi bir kayaç, doğal oluşumlu bir madde ve bir mineral olarak ifade edilmektedir. Endüstriyel hammaddeler, kullanım alanlarına göre inşaat, kimya endüstrisi, seramik endüstrisi, kıymetli mineraller ve taşlar, yarı kıymetli mineraller ve taşlar, erimeyi geciktirici mineraller, aşındırıcı ve parlatıcı mineraller olmak üzere sınıflandırılabilmektedir. Kimyaciniz.com olarak endüstriyel hammadde kategorisinde tüm ürünlerin tedarikini sağlamaktayız.

Endüstriyel hammaddeler, ağırlıkları, dayanıklılıkları, kimyasal reaktivite eksikliği, kütleleri, basınç dayanımları, yalıtım değeri ve doku gibi özellikleri nedeniyle değerlidir. Ekonomik anlamda bir öneme sahip olabilmeleri için ise basit bir ön işlemden sonra endüstride kullanılabilir olmaları gerekmektedir. Bunların yanı sıra metal olmayan elementlerin ya da bunların basit işlemlerinden elde edilebilir olmaları gerekmektedir. Yapı ve dolgu malzemesi olarak kullanılabilmelidir. Ayrıca bileşim olarak metal olmalarına rağmen kullanma alanları itibari ile metalik olmayanları ikame edilebilmelidir. Endüstriyel alan için sağladığımız hizmetlerden bu sektörde faaliyet gösteren çok sayıda kurum ve kuruluş faydalanmaktadır.