Sülfat veya sülfat iyonu, ampirik formül SO2−4 olan çok atomlu bir anyondur. Tuzlar, asit türevleri ve sülfat peroksitleri endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Sülfatlar günlük yaşamda yaygın olarak bulunur. Sülfatlar, sülfürik asit tuzlarıdır ve birçoğu bu asitten hazırlanır

Alüminyum oksit, Al₂O₃ kimyasal formülüne sahip alüminyum ve oksijenin kimyasal bir bileşiğidir. Birkaç alüminyum oksitten en yaygın olarak meydana gelendir ve özellikle alüminyum(III) oksit olarak tanımlanır.