Etil asetat, CH₃COOCH₂CH₃ formüllü bir organik bileşik’tir. Bu renksiz sıvı bileşiğin bazı yapıştırıcılar ve aseton gibi armut suyuna benzer tatlı bir kokusu vardır. Zehirli değildir. Etil asetat, etanol ve asetik asitin esteri olup, sanayide güçlü bir çözücü olması nedeniyle sık üretilen bir maddedir.